#
#
slaajd
Natura, Sztuka, Piękno
Centrum Edukacji Ekologicznej - warsztaty ekologiczne na terenie MOB
Nr 2
JUBILEUSZ 80-LECIA
MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO
slajder1
Rodzina na 5+
16 kwietnia - Miejski Ogród Botaniczny bierze udział w programie ”Rodzina na 5+”

Uchwałą Nr XIV/145/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12 września 2011 r. nasze miasto rozpoczęło wdrażanie programu dla rodzin wielodzietnych, zastępczych oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych - ”Rodzina na 5+"
Celem programu ”Rodzina na 5+” jest zwiększenie dostępności do dóbr kultury, imprez sportowych i rekreacji poprzez stworzenie i rozwijanie katalogu ulg dla osób uprawnionych. Osobami mogącymi wziąć udział w Programie są członkowie zabrzańskich rodzin wielodzietnych i zastępczych oraz podopieczni zabrzańskich całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych.

Ważne informacje:
Szczegóły o programie można znaleźć na stronie Urzędu miejskiego w Zabrzu: 
http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rodzina-na-5

Wzór karty programu:


Aby korzystać z karty należy mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem:
- dorośli: dowód osobisty,
- dzieci w wieku szkolnym oraz pełnoletnie - ważną legitymację

Karta jest ważna tylko z aktualnym dokumentem tożsamości, a u dzieci poniżej 6 roku życia tylko w obecności opiekuna z ważnym dokumentem tożsamości.

Uchwała nr XIV/145/11 Rady Miejskiej w Zabrzu >> pobierz