#
#
slaajd
Natura, Sztuka, Piękno
Centrum Edukacji Ekologicznej - warsztaty ekologiczne na terenie MOB
Nr 2
JUBILEUSZ 80-LECIA
MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO
slajder1
Aktualności / Zaproszenie
11.05.2012
24 kwietnia - Zaproszenie dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na warsztat metodyczny pt: "Jak ciekawie i skutecznie wychowywać ekologicznie? Nowe, alternatywne metody prowadzenia zajęć edukacyjnych w terenie i warunkach szkolnych"

Serdecznie zapraszam nauczycieli przedmiotów przyrodniczych do udziału w warsztacie metodycznym pt: "Jak ciekawie i skutecznie wychowywać ekologicznie? Nowe, alternatywne metody prowadzenia zajęć edukacyjnych w terenie i warunkach szkolnych."

Warsztat poprowadzi PIOTR SKUBAŁA - profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, doktor habilitowany nauk biologicznych, zatrudniony w Katedrze Ekologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, zajmujący się ekologią i systematyką saprofagicznych, glebowych roztoczy z rzędu Oribatida, a także filozofią środowiskową, ekoetyką i edukacją ekologiczną.

Cele jakie realizować ma edukacja środowiskowa są niezwykle ambitne i trudne w realizacji. Musimy zatem sięgnąć do niestandardowych, atrakcyjnych, nieraz zaskakujących metod. Uczestnicy warsztatu wezmą udział w szeregu grach i zabawach dydaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży. Przed lub po zakończeniu warsztatu zapraszam do zwiedzenia Ogrodu Botanicznego.

Termin: 21 maja 2012 r. godz. 15.15–17.00
Miejsce: Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu, ul. Piłsudskiego 60

Uczestnicy warsztatu proszeni są o wykupienie biletu wstępu do Ogrodu Botanicznego w cenie 2 zł. od osoby. Istnieje też możliwość wykupienia biletu grupowego, grupa musi liczyć co najmniej 10 osób, wówczas cena biletu wynosi 1 zł. od osoby. Proponuję zbiórkę przy tylnym wejściu do Ogrodu, od strony ul. Botanicznej.
 
Grażyna Skirmuntt
Doradca metodyczny z biologii