#
#
slaajd
Natura, Sztuka, Piękno
Centrum Edukacji Ekologicznej - warsztaty ekologiczne na terenie MOB
Nr 2
JUBILEUSZ 80-LECIA
MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO
slajder1
Aktualności / Zaproszenie na warsztaty metodyczne pt. "Zajęcia dydaktyczne z przyrody i biologii w Ogrodzie Botani
11.10.2013
Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu działając poprzez Centrum Edukacji Ekologicznej przy MOB przygotował nową ofertę dydaktyczną na rok szkolny 2013/2014.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych nauczycieli, w szczególności nauczycieli przyrody i biologii na warsztaty metodyczne pt. Zajęcia dydaktyczne z przyrody i biologii w Ogrodzie Botanicznym.
Celem warsztatów będzie zapoznanie nauczycieli z możliwością realizowania wybranych zagadnień z podstawy programowej z przyrody i biologii w formie zajęć terenowych. W czasie warsztatów, które poprowadzi pani Zofia Kardaszewicz-Skotak zapoznamy się z zasobami Ogrodu Botanicznego oraz będziemy uczestniczyli we fragmentach warsztatów dla uczniów odbywających się na jego terenie:
- Rośliny nagonasienne (Przedstawienie i rozpoznawanie roślin nagonasiennych z terenów Polski i nie tylko)
- Poznajemy drzewa iglaste (Omówienie warunków miejsc występowania lasów iglastych i liściastych. Zapoznanie uczniów z gatunkami roślin iglastych występujących w Polsce.)
- Przystosowanie roślin do różnych warunków środowiska (Praca uczniów w grupach w oparciu o instrukcję zamieszczoną w karcie pracy. Zapoznanie się ze sposobami przystosowania roślin do klimatu i miejsca występowania.)
- Praca z planem i kompasem (Zajęcia polegające na ćwiczeniu umiejętności posługiwania się kompasem i planem. Uczniowie mają za zadanie odszukać w ogrodzie wskazane w instrukcji drzewa, zaznaczyć je na planie i oznaczyć gatunek drzewa w oparciu o proste klucze do oznaczania.)

Po warsztatach istnieje możliwość indywidualnego zwiedzenia Ogrodu Botanicznego. Zgodnie z regulaminem MOB każdy uczestnik warsztatu powinien wykupić bilet wstępu.
Termin warsztatów: 23 październik 2013r, godz. 15.15
Miejsce zbiórki: Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu, za kasą biletową, obok informacji dla zwiedzających.