#
#
slaajd
Natura, Sztuka, Piękno
Centrum Edukacji Ekologicznej - warsztaty ekologiczne na terenie MOB
Nr 2
JUBILEUSZ 80-LECIA
MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO
slajder1
Aktualności / Warsztaty ekologiczne w ZOO
31.01.2011
Cechy charakterystyczne różnych grup zwierząt. Przystosowanie do środowiska życia

Zajęcia w chorzowskim ZOO przybliżają dzieciom i młodzieży informacje o budowie i zwyczajach zwierząt z różnych terenów świata. Zapoznają się z wpływem środowiska życia na wygląd zewnętrzny zwierząt i ich sposób zdobywania pokarmu, poznają:
- rodzaj okrycia ciała,
- budowę kończyn,
- rodzaje zębów i dziobów,
- sposoby obrony przed niebezpieczeństwami,
- sposoby polowania.

Podczas zajęć omawiane są ssaki, ptaki, gady i ryby. Zajęcia kończy wypełnianie kart pracy, które są sprawdzianem zdobytych wiadomości.