#
#
slaajd
Natura, Sztuka, Piękno
Centrum Edukacji Ekologicznej - warsztaty ekologiczne na terenie MOB
Nr 2
JUBILEUSZ 80-LECIA
MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO
slajder1
Aktualności / Warsztaty ekologiczne - segregacja odpadów
26.09.2012
Dnia 25 września Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu gościło na warsztatach najmłodszą grupę uczestników, przedszkolaki. Podczas warsztatów dotyczących segregowania odpadów wyjaśniono dzieciom skąd się biorą odpady i jakie stwarzają zagrożenie dla otoczenia. Uczestnicy zajęć zgłaszali propozycje jak postępować z odpadami (powtórne wykorzystanie, zastosowanie do innych celów, segregowanie). Ustalono w jaki sposób zorganizować w domu miejsce do segregowania i które odpady nadają się do recyklingu. Dzieci uczyły się rozpoznawać kolory pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów. Następnie odbyły się ćwiczenia praktyczne polegające na zbieraniu odpadów oraz wyrzucaniu ich do odpowiednich pojemników. Zajęcia zakończyły się kolorowaniem rysunków dotyczących segregowania i utylizacji odpadów.