#
#
slaajd
Natura, Sztuka, Piękno
Centrum Edukacji Ekologicznej - warsztaty ekologiczne na terenie MOB
Nr 2
JUBILEUSZ 80-LECIA
MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO
slajder1
Aktualności / Warsztaty ekologiczne - segregacja odpadów
29.06.2012
Niezmiernie ważną rzeczą jest uświadomienie społeczeństwu niebezpieczeństw jakie niesie ze sobą wyrzucanie odpadów szkodliwych dla środowiska. Należy uzmysłowić ludziom, że wiele odpadów może być ponownie wykorzystanych, przez co zmniejsza się zużycie energii, wydobycie surowców do produkcji materiałów opakowaniowych i redukuje się do minimum ilość deponowanych odpadów na składowiskach. „Przedmiotem działania organizacji odzysku jest wyłączenie działalność związana z  organizowaniem, zarządzaniem lub prowadzeniem przedsięwzięć związanych z odzyskiem a w szczególności recyklingiem odpadów a także edukacja ekologiczna”. Edukację taką należy zaczynać od najmłodszych lat bo tylko wtedy stanie się ona naturalną czynnością człowieka. Dlatego Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu poszerzyło swoją ofertę edukacyjną o warsztaty poświęcone tematowi segregacji odpadów. Pierwsze zajęcia w tej tematyce odbyły się dnia 18 czerwca br.