#
#
slaajd
Natura, Sztuka, Piękno
Centrum Edukacji Ekologicznej - warsztaty ekologiczne na terenie MOB
Nr 2
JUBILEUSZ 80-LECIA
MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO
slajder1
Aktualności / Warsztaty ekologiczne poświęcone zwierzętom
02.06.2011
"W obronie praw zwierząt" to temat warsztatu, który odbył się dnia 25.05.2011 r.

Znajomość praw zwierząt w naszym społeczeństwie pozostaje słabo znana, w szkołach zwykle ta problematyka nie jest w ogóle poruszana. Uczestnicy warsztatu w pierwszej części zastanawiali się, czy w świetle prawa zwierzę jest rzeczą czy istotą żyjącą, oraz czy zwierzę ma duszę. Zwrócono uwagę od jak niedawna, w świetle prawa polskiego, zwierzę jest traktowane jako istota żyjąca (od 1997 roku). W dalszej części wspólnie, z rozpisaniem na role przeczytano tekst Światowej Deklaracji Praw Zwierząt i szeroko dyskutowano nad jej treścią. Na uwagę zasługują bardzo dojrzałe wypowiedzi uczestników, świadczące o ich dużej wrażliwości. Następnie prowadzący zapytał, które ze zwierząt doświadczyło najwięcej zła ze strony człowieka. Wybór padł na wilka, którego smutny los w Polsce i na świecie opisał prowadzący. Znanym powiedzeniom, w których występuje wilk, poświęcono zabawę pantomimiczną.

W drugiej części warsztatu uczestnicy początkowo w grupach, a potem na forum ogólnym dyskutowali o stosunku do praw zwierząt ustosunkowując się do 20 tez zawartych w teście SATIS. Następnie uczestnicy wzięli udział w grze dydaktycznej „EKO-BINGO“, której tematyka poświęcona była zwierzętom, w tym gatunkom wymarłym z winy człowieka. Spotkanie zakończono chwilą poezji poświęconą zwierzętom.