#
#
slaajd
Natura, Sztuka, Piękno
Centrum Edukacji Ekologicznej - warsztaty ekologiczne na terenie MOB
Nr 2
JUBILEUSZ 80-LECIA
MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO
slajder1
Aktualności / Uroczyste podpisanie porozumienia
22.06.2016
Z radością informujemy, że w dniu 17 czerwca br. w siedzibie Władz Miasta Zabrze miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy, pomiędzy Uniwersytetem Śląskim, Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska a Miastem Zabrze, w imieniu którego zobowiązania porozumienia będzie realizował Miejski Ogród Botaniczny.
Zasadniczą intencją obu stron sygnujących porozumienie jest przyszła współpraca jednostek w zakresie działalności edukacyjnej i naukowo-badawczej a także współdziałanie w realizacji projektów naukowych i dydaktycznych.
Porozumienie o współpracy umożliwi m.in. studentom Wydziału realizowanie tematów prac licencjackich i magisterskich oraz pozwoli korzystać w pełni z bogactwa gatunkowego roślin na terenie Ogrodu Botanicznego podczas zajęć terenowych.
Warto podkreślić, że na obszarze Śląska Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu jest jedynym obiektem tego typu z tak różnorodną ilością gatunków roślin, przez co posiada duże znaczenie ekologiczne, zdrowotne, dydaktyczne a od chwili podpisania porozumienia - także wymierne znaczenie naukowe.
Realizacja celów naukowych i dydaktycznych jest bardzo ważnym aspektem funkcjonowania ogrodów botanicznych, ponieważ wynika bezpośrednio z obowiązków jakie na takie jednostki nakłada Ustawa o Ochronie Przyrody.