#
#
slaajd
Natura, Sztuka, Piękno
Centrum Edukacji Ekologicznej - warsztaty ekologiczne na terenie MOB
Nr 2
JUBILEUSZ 80-LECIA
MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO
slajder1
Aktualności / Stacjonarne warsztaty ekologiczne
03.02.2011
Rośliny jakich nie znamy

Dotychczasowe zajęcia dotyczące roślin rosnących w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu poszerzyliśmy o informacje, których nie można przedstawić w terenie.

Na tych zajęciach omawiana jest budowa wewnętrzna roślin, tkanki roślinne, organy i ich znaczenie dla rośliny. Uczniowie zapoznają się z obrazem mikroskopowym poszczególnych organów roślinnych. Wykonują również ćwiczenia grupując informacje dotyczące poszczególnych organów roślin.