#
#
slaajd
Natura, Sztuka, Piękno
Centrum Edukacji Ekologicznej - warsztaty ekologiczne na terenie MOB
Nr 2
JUBILEUSZ 80-LECIA
MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO
slajder1
Aktualności / Spotkania z ekologią - podsumowanie
13.05.2010
Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu w związku z  Dniem Ziemi od 19.04. zorganizowało szereg imprez edukacyjnych pn. „Spotkania z ekologią”. Tegoroczne Spotkania odbyły się pod hasłem „Magia Drzew”.

- Ogłoszono, konkurs fotograficzny „Drzewa Zabrza-Spotkania z ekologią”. Konkurs kierowany był uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Poniżej przedstawiamy prace laureatów pierwszego miejsca.

- 21 kwietnia odbyły się warsztaty ekologiczne dla  młodzieży  pt. " Sekrety Oszczędzania". Miejscem spotkania była sala Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu przy ulicy Brodzińskiego 4. W warsztatach wzięły udział szkoły wytypowane  przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Wykłady prowadzili Pani Jolanta Skrago oraz Pan Piotr Furdzik z Urzędu Regulacji Energetyki.

Młodzież zapoznała się z zagadnieniami:
1. Kim jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki?
2. Co robi Prezes?
3. Co to energia?
4. Czym jest sprawność?
5. Co to efektywność energetyczna?
6. Czym jest energia strat?
7. Oszczędność energii
8. Kierunki oszczędzania
9. Energia elektryczna i inne źródła energii


- 22 kwietnia odbyła się Konferencja Ekologiczna na temat zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji. Miejscem spotkania była sala konferencyjna Kąpieliska Leśnego w Zabrzu – Maciejowie przy ulicy Srebrnej 10. Celem konferencji było podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w oparciu o wiedzę doświadczonych specjalistów krajowych oraz regionalnych w tym zakresie. Patronat honorowy nad konferencją przyjęli Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Piotr Śmigielski oraz Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik. Patronat merytoryczny objął Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk. Konferencja skierowana była do mieszkańców Miasta Zabrze, zarządców nieruchomości, właścicieli sklepów RTV AGD.


- 23 kwietnia w Multikinie Zabrze przy ulicy Gdańskiej zorganizowano seanse filmów ekologicznych dla dzieci i młodzieży z Zabrza. Wydział Oświaty Urzędu Miasta Zabrze zaprosił do udziału w projekcji szkoły.
Pierwszy seans "Magiczne Drzewo" wyświetlony został dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla dzieci ze szkół podstawowych. Przed projekcją zostały wręczone nagrody laureatom konkursu fotograficznego „Drzewa Zabrza”.

Na drugi seans zaprosiliśmy młodzież ze szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na  film pro-ekologiczny „Home S.O.S. Ziemia"  Yanna Arthus-Bertranda. Po projekcji filmów przeprowadzone zostały pogadanki młodzieży z ekologiem Profesorem Uniwersytetu Śląskiego Panem Piotrem Skubałą.

- 26 kwietnia odbyły się zamknięte warsztaty ekologiczne pn „Drzewa czy możemy bez nich istnieć?”- dla uczniów szkół podstawowych. Miejscem spotkania była sala Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu przy ulicy Brodzińskiego 4. W warsztatach wzięły udział szkoły wytypowane przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Warsztaty prowadziła Pani Maja Głowacka ze Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie. Podczas zajęć uczestnicy między innymi uczyli się:
1. odróżniać drzewo od roślin o odmiennych formach wzrostu,
2. morfologicznej budowy drzewa,
3. określać wpływ czynników środowiska na pokrój drzewa,
4. znaczenia drzew w przyrodzie,
5. rozpoznawać wybrane gatunki drzew oraz wybrane gatunki roślin i zwierząt związane z drzewami,
6. wymagań ekologicznych wybranych gatunków drzew.

W tym dniu odbyły się również  warsztaty dla przedszkolaków pn „Drzewo- żywy organizm”. Ze względu na młody wiek uczestników zajęcia odbyły się w placówkach przedszkolnych. W warsztatach wzięły udział placówki wytypowane  przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Tematyka warsztatów:
1. Powitanie i rozmowa wstępna. Przedstawiam siebie jako leśnika, omawiamy obowiązki tego zawodu.
2. Dzieci dowiadują się z jakich części składa się drzewo, wskazują je na schemacie.
3. Rozpoznawanie rekwizytów – kora, drewno, gałęzie, liście.
4. Kora – poznajemy korek.
5. Zaczynamy tworzyć nasze drzewo- wyklejamy schemat bibułą: pień, gałęzie i korzenie – zadanie plastyczne.
6. Pień – segregujemy przedmioty na te powstałe z drzew i pozostałe.
7. Wyobrażamy sobie świat bez przedmiotów wytworzonych z drewna.
8. Gałęzie- poznajemy zwierzęta żyjące na drzewach (po jednym przykładzie z
gromad: ptaki, ssaki, owady, gady).
9. Wyklejamy schemat naklejkami zwierząt żyjących w różnych częściach drzewa.
10. Zabawa ruchowa – my jesteśmy zwierzętami
11. Liście – porównujemy kształty liści ze znanymi nam kształtami.
12. Malujemy liście naszego drzewa odciskając swoje dłonie.
13. Nasze drzewo jest gotowe.
14. Na zakończenie przedszkolaki otrzymują odznakę „Przyjaciela drzew”.