#
#
slaajd
Natura, Sztuka, Piękno
Centrum Edukacji Ekologicznej - warsztaty ekologiczne na terenie MOB
Nr 2
JUBILEUSZ 80-LECIA
MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO
slajder1
Aktualności / Służba Celna
04.10.2016
26 września 2016 r na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu miało miejsce spotkanie szkoleniowe dla studentów Uniwersytetu Śląskiego z funkcjonariuszami Izby Celnej w Katowicach. Tematyka warsztatu obejmowała zagadnienia prawne wynikające z konwencji waszyngtońskiej CITES (Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem) oraz informacje o polskich przepisach dotyczących ochrony przyrody. W trakcie spotkania ekspert Służby Celnej, koordynator ds. CITES pan Jacek Kloś obszernie, w sposób przystępny i kompetentny przedstawił międzynarodowe i polskie regulacje prawne dotyczące monitoringu i ograniczania międzynarodowego handlu dziko występujących populacji zwierząt i roślin gatunków zagrożonych wyginięciem. Studenci odbywają w MOB staż w ramach Projektu: „Bio-PRO: Ewolucja Bio-PROfesjonalizmu – wysokiej jakości programy stażowe dla studentów I i II stopnia kierunków biologicznych WBiOŚ” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III, Działanie 3.1), w ramach którego zapoznają się z funkcjonowaniem ogrodu botanicznego, poznają przepisy prawne, odbywają cykl szkoleń w terenie i poznają techniki ogrodnicze poszerzające ich wiedzę zdobytą w czasie studiów.
Panu koordynatorowi ds. CITES Jackowi Klosiowi składamy sereczne podziękowania za kompetentne i przystępne przekazanie informacji oraz poświęcony czas.