#
#
slaajd
Natura, Sztuka, Piękno
Centrum Edukacji Ekologicznej - warsztaty ekologiczne na terenie MOB
Nr 2
JUBILEUSZ 80-LECIA
MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO
slajder1
Aktualności / Segregacja odpadów
20.06.2012
Szanowni Goście Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu.
Mając na uwadze dobro środowiska i ludzi w nim żyjących, rozpoczęliśmy działania na rzecz racjonalnej gospodarki odpadami. Od dnia 14 czerwca na terenie ogrodu znajdują się dodatkowe pojemniki segregacyjne na papier i plastik, które umieszczone zostały obok szaletów.

Dla przypomnienia poniżej przekazujemy Państwu ogólne zasady selektywnej zbiórki odpadów.
Do pojemników przeznaczonych na papier oznakowanych na kolor niebieski należy wrzucać:
 • tekturę
 • kartony 
 • torebki papierowe    
 • gazety,
 • reklamy,
 • książki,
 • papierowe ścinki,
 • papier biurowy,
 • opakowania wielomateriałowe ( kartoniki po mleku, sokach itp.).
Do pojemników wrzucać nie wolno:
 • mokrych i brudnych odpadów typu papier, wymienionych powyżej,
 • opakowań z pozostałościami zawartości np. cementem, wapnem, itp.
 • kalki technicznej i kopiującej,
 • papieru termicznego,
 • artykułów higienicznych w tym pampersów,
 • papieru woskowanego, natłuszczonego,
 • prospektów i katalogów foliowanych i lakierowanych,
 • tapet,
 • zmieszanych odpadów komunalnych.

Do pojemników na plastik oznakowanych na żółto można rzucać:
 • czyste kanistry, bańki, wiadra i pojemniki wykonane z PP, LDPE, HDPE,
 • puste butelki po napojach np. PET  (przed wyrzuceniem należy plastikową butelkę zgnieść i następnie zakręcić, albo wrzucać bez zakręcania),
 • puste pojemniki po chemii gospodarczej (środki czystości, szampony itp.),
 • czyste folie opakowaniowe,
 • aluminiowe puszki po napojach.

Do pojemników wrzucać nie wolno:
 • zabawek,
 • opakowań po środkach o właściwościach żrących,
 • opakowań po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, olejach, środkach ochrony roślin, chwasto i owadobójczych,
 • odpadów medycznych z tworzywa sztucznego,
 • zanieczyszczonych i mokrych folii,
 • sprzętu AGD,
 • zmieszanych odpadów komunalnych.