#
#
slaajd
Natura, Sztuka, Piękno
Centrum Edukacji Ekologicznej - warsztaty ekologiczne na terenie MOB
Nr 2
JUBILEUSZ 80-LECIA
MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO
slajder1
Aktualności / Relacja z konferencji "Nasze miasto, nasze odpady, nasza sprawa"
06.11.2012
Dnia 26 października br. odbyła się konferencja pt. "Nasze miasto, nasze odpady, nasza sprawa”. Organizatorami byli Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu działający przez Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu sp. z o.o.. Celem Konferencji było podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta Zabrze oraz mobilizacja  do wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska poprzez segregację odpadów. Konferencja odbyła się w sali konferencyjnej MOSiR Zabrze przy ulicy Matejki 6 w Zabrzu.

Składamy serdeczne podziękowania:

Pani Prezydent Miasta Zabrze Małgorzacie Mańce-Szulik za przyjęcie honorowego patronatu nad tą imprezą, prelegentom za podzielenie się swoją profesjonalną wiedzą, a także wszystkim osobom zaangażowanym w zorganizowanie tej konferencji. Dziękujemy również wszystkim przybyłym gościom za przyjęcie zaproszenia i obecność podczas konferencji.