#
#
slaajd
Natura, Sztuka, Piękno
Centrum Edukacji Ekologicznej - warsztaty ekologiczne na terenie MOB
Nr 2
JUBILEUSZ 80-LECIA
MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO
slajder1
Aktualności / Program zajęć warsztatowych organizowanych przez Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzi
16.02.2011
Centrum Edukacji Ekologicznej korzystając z doświadczeń i wiedzy kompetentnej kadry od września 2010 r. prowadzi warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży. Prowadzone one będą głównie na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego a także w innych współpracujących placówkach. Zajęcia organizowane będą w oparciu o bazę lokalową i wyposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej oraz walory środowiskowe, przyrodnicze i naukowe Zabrza.

Program zajęć warsztatowych obowiązuje w roku szkolnym 2010/2011.

Treść warsztatów zgodna z nową podstawą programową (Rozp. MEN z dnia 23 grudnia 2008r., Dz. U. z 2009, Nr 4, poz. 17).

Uwaga: Za zajęcia prowadzone na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego oraz  ZOO w Chorzowie należy uiścić opłatę za bilet wstępu zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Zapisy :
Aby wziąć udział w warsztatach należy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ oraz wysłać ją na podane poniżej adresy poczty elektronicznej: bhazy@um.zabrze.pl oraz centrum@mob-zabrze.pl

Odpowiedzialna osoba:
Bożena Hazy
Wydział Oświaty Urzędu Miasta Zabrze
tel. (32) 373-35-48

Szczegółowe pytania można kierować mailem lub telefonicznie do:
Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu
Osoba odpowiedzialna:
Małgorzata Góra–Wolny
tel. (32) 276-39-10 wew. 10  lub 271-30-33 wew. 10
poczta elektroniczna: centrum@mob-zabrze.pl