#
#
slaajd
Natura, Sztuka, Piękno
Centrum Edukacji Ekologicznej - warsztaty ekologiczne na terenie MOB
Nr 2
JUBILEUSZ 80-LECIA
MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO
slajder1
Aktualności / Program zajęć warsztatowych organizowanych przez Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzi
14.09.2010
Centrum Edukacji Ekologicznej korzystając z doświadczeń i wiedzy kompetentnej kadry od września 2010 r. planuje rozpocząć warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży. Prowadzone one będą głównie na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego a także w innych współpracujących placówkach. Zajęcia organizowane będą w oparciu o bazę lokalową i wyposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej oraz walory środowiskowe, przyrodnicze i naukowe Zabrza. Treść warsztatów zgodna z nową podstawą programową (Rozp. MEN z dnia 23 grudnia 2008r., Dz. U. z 2009, Nr 4, poz. 17).