#
#
slaajd
Natura, Sztuka, Piękno
Centrum Edukacji Ekologicznej - warsztaty ekologiczne na terenie MOB
Nr 2
JUBILEUSZ 80-LECIA
MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO
Aktualności / Porozumienie o współpracy
11.01.2018

Z radością informujemy, że 10 stycznia 2018 roku Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu i Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Architektury - Katedra Projektowania Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej podpisały porozumienie o  współpracy. W ramach wzajemnych relacji MOB m.in. udostępni studentom teren do projektowania przestrzeni publicznej, umożliwi prowadzenie warsztatów, praktyk, staży studenckich i będzie promować powstałe projekty. Dzięki wspólnym kontaktom Pracownicy Politechniki będą mogli wykonywać prace naukowo-badawcze z wykorzystaniem terenu Ogrodu oraz dokonywać analiz, ekspertyz oraz opinii z zakresu architektoniczno-budowlanego dla potrzeb MOB.