#
#
slaajd
Natura, Sztuka, Piękno
Centrum Edukacji Ekologicznej - warsztaty ekologiczne na terenie MOB
Nr 2
JUBILEUSZ 80-LECIA
MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO
slajder1
Aktualności / Pierwsze koty za płoty...
26.09.2010
W czwartek 23 września ruszyły warsztaty ekologiczne organizowane przez Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu przygotowane dla dzieci i młodzieży z zabrzańskich szkół. Pierwsze zajęcia dotyczyły ogólnych wiadomości o roślinach i przeprowadzone były dla klasy drugiej szkoły podstawowej. Uczniowie dowiedzieli się po co tworzone są Ogrody Botaniczne, jakie rośliny rosną w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu. Nauczyły się odróżniać drzewa, krzewy i rośliny zielne, rozpoznawać pospolite drzewa rosnące w Polsce.

Kolejne zajęcia przeprowadzone były dla klasy piątej szkoły podstawowej. Dotyczyły ćwiczenia umiejętności posługiwania się kompasem i planem. Uczniowie mieli za zadanie odszukać w ogrodzie wskazane w instrukcji drzewa, zaznaczyć je na planie i oznaczyć gatunek drzewa w oparciu o proste klucze do oznaczania.

„Co wiemy o liściach” – warsztaty przeprowadzone dla klasy piątej pozwoliły poznać dzieciom budowę wewnętrzną i zewnętrzna liścia, ułożenie liści na gałęziach, znaczenie liści dla rośliny. Przy okazji zajęć dzieci zapoznały się z gatunkami drzew polskich i obcych co ułatwi im wykonanie zielników zadanych przez nauczyciela przyrody w ich macierzystej szkole.