#
#
slaajd
Natura, Sztuka, Piękno
Centrum Edukacji Ekologicznej - warsztaty ekologiczne na terenie MOB
Nr 2
JUBILEUSZ 80-LECIA
MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO
slajder1
Aktualności / Ogłoszenie wyników konkursu " Moje wrażenia z Miejskiego Ogrodu Botanicznego"
24.10.2018
Wszyscy uczestnicy, którzy wzięli udział w naszym konkursie zostaną nagrodzeni. Dyplomy oraz nagrody zostaną wręczone w placówkach szkolnych z których wywodzą się uczestnicy po uprzednim ustaleniu terminu spotkania z Dyrekcją placówki oświatowej.
W poszczególnych grupach wiekowych zwyciężyli:
grupa I - Maja Michewicz,
grupa II - Krzysztof Szewc,
grupa III - Sonia Ćwierat.
Serdecznie gratulujemy!