#
#
slaajd
Natura, Sztuka, Piękno
Centrum Edukacji Ekologicznej - warsztaty ekologiczne na terenie MOB
Nr 2
JUBILEUSZ 80-LECIA
MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO
slajder1
Aktualności / Ogłoszenie o konkursie na projekt logotypu Centrum Edukacji Ekologicznej
08.06.2009
Zapraszamy do udziału nowym konkukrsie organizowanym przez Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu. Przedmiotem konkursu jest opracowanie oryginalnego elementu identyfikacji wizualnej dla Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w postaci znaku graficznego (logo). Znak graficzny będzie miał szerokie zastosowanie w materiałach informacyjnych oraz promocyjnych Centrum Edukacji Ekologicznej...