#
#
slaajd
Natura, Sztuka, Piękno
Centrum Edukacji Ekologicznej - warsztaty ekologiczne na terenie MOB
Nr 2
JUBILEUSZ 80-LECIA
MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO
slajder1
Aktualności / Nowy temat warsztatów "Biogaz - energia z odpadów"
25.04.2013
"Biogaz - energia z odpadów", to nowy temat warsztatów ekologicznych, który jest organizowany przez Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Zabrzu. Głównym celem zajęć jest podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie  segregacji odpadów (w tym żywnościowych) u źródła.
Zajęcia te po raz pierwszy odbyły się w Szkole Podstawowej Nr 22 w Zabrzu - Biskupicach.  Na zajęciach uczestnicy zapoznali się z możliwościami  różnego rodzaju metod recyklingu i odzysku odpadów. Program warsztatu jest zbudowany na założeniu, że uczestnicy nie tylko się uczą nowych wiadomości ale również pogłębiają posiadaną wiedzę. W rezultacie poprzez różne formy aktywności w prosty sposób odpowiadają sobie sami na różne pytania zadawane przez prowadzących.