#
#
slaajd
Natura, Sztuka, Piękno
Centrum Edukacji Ekologicznej - warsztaty ekologiczne na terenie MOB
Nr 2
JUBILEUSZ 80-LECIA
MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO
slajder1
Aktualności / Konkurs fotograficzny "Dzika przyroda - zwierzęta"
24.04.2012
Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu z wielką przyjemnością zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym "Dzika przyroda - zwierzęta". Konkurs skierowany jest do uczniów szkól podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Zgłaszane prace fotograficzne muszą być związane z tematyką przyrodniczą Miasta Zabrze. Prace można dostarczyć osobiście do Centrum Edukacji Ekologicznej lub nadsyłać na adres pocztowy:

Centrum Edukacji Ekologicznej
przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu
ul. Piłsudskiego 60
41-800 Zabrze
z dopiskiem: Dzika przyroda-zwierzęta. Konkurs fotograficzny

Dla uczestników przewidziane są nagrody i wyróżnienia.