#
#
slaajd
Natura, Sztuka, Piękno
Centrum Edukacji Ekologicznej - warsztaty ekologiczne na terenie MOB
Nr 2
JUBILEUSZ 80-LECIA
MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO
slajder1
Aktualności / Konkurs fotograficzny "Drzewa Zabrza"
26.03.2010
Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu z wielką przyjemnością zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym "Drzewa Zabrza". Konkurs skierowany jest do uczniów szkól podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Zgłaszane prace fotograficzne muszą być związane z tematyką drzew Miasta Zabrze. Prace można dostarczyć osobiście do Ogrodu, lub nadsyłać na adres pocztowy:

Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu
ul. Piłsudskiego 60
41-800 Zabrze

Koperta powinna być opatrzona dopiskiem: Drzewa Zabrza – Spotkania z Ekologią. Konkurs fotograficzny.

Dla uczestników przewidziane są nagrody i wyróżnienia.