#
#
slaajd
Natura, Sztuka, Piękno
Centrum Edukacji Ekologicznej - warsztaty ekologiczne na terenie MOB
Nr 2
JUBILEUSZ 80-LECIA
MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO
slajder1
Aktualności / Konferencja ekologiczna - relacja
24.10.2011
Dnia 20 października br. odbyła się konferencja pt. "CO Z TĄ PRZYRODĄ? CO Z TYM CZŁOWIEKIEM? Stan środowiska przyrodniczego i kondycja człowieka we współczesnym świecie”.

Organizatorami byli Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu, Katedra Ekologii oraz Katedra Psychologii Społecznej i Środowiskowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Celem Konferencji była refleksja nad stanem planety, przyrody i człowieka, a także rozpoznanie kierunków rozwoju cywilizacji i związanych z nimi zagrożeń w skali globalnej i lokalnej. Konferencja Odbyła się w auli Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Klubu Sportowego Pogoń Zabrze, przy ulicy Wolności 406 w Zabrzu.

Składamy serdeczne podziękowania:

Panu Wojewodzie Śląskiemu Zygmuntowi Łukaszczykowi,
Panu Marszałkowi Województwa Śląskiego Adamowi Matusiewiczowi
oraz Pani Prezydent Miasta Zabrze Małgorzacie Mańce-Szulik.

za przyjęcie honorowego patronatu nad tą imprezą.

Panu profesorowi Piotrowi Skubale oraz panu dr Ryszardowi Kulikowi - reprezentantom Uniwersytetu Śląskiego

za pomoc i współpracę przy organizowaniu konferencji

Prelegentom
Panu prof. UŚ dr hab. Piotrowi Skubale z Uniwersytetu Śląskiego z Wydziału Biologii i ochrony Środowiska, katedra Ekologii
Panu dr Ryszardowi Kulikowi z Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Katedra Psychologii Społecznej i Środowiskowej
Panu dr Jerzemu Paruselowi Dyrektorowi Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska
Panu dr Adamowi Rostańskiemu z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, kierownik Pracowni Dokumentacji Botanicznej
Pani dr Teresie Sikorze z Uniwersytetu Śląskiego, z Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Zakład Psychologii Zdrowia i Jakości Życia
Pani mgr Marioli Paruzel z Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Zakładu Psychologii Ogólnej

Za podzielenie się swoją profesjonalną wiedzą

Wszystkim przybyłym gościom za przyjęcie zaproszenia i obecność podczas konferencji.