#
#
slaajd
Natura, Sztuka, Piękno
Centrum Edukacji Ekologicznej - warsztaty ekologiczne na terenie MOB
Nr 2
JUBILEUSZ 80-LECIA
MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO
slajder1
Aktualności / Centrum Edukacji Ekologicznej - seminaria
11.03.2011
Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu przy współpracy z ekspertami Urzędu Regulacji Energetyki w Katowicach ma przyjemność zaprosić zabrzańską młodzież (uczniów gimnazjalnych i starszych) na nieodpłatne seminaria.

Lista tematów:
Sekrety oszczędzania i efektywność energetyczna;
Bądź świadom za co płacisz - czyli jakie są składniki rachunku za energię elektryczną, ciepło i gaz;
Wstrzymanie dostaw energii i paliw gazowych oraz kontrole przedsiębiorstw energetycznych u odbiorców - kiedy przedsiębiorstwo energetyczne może nam wstrzymać dostarczanie paliw i energii a także kiedy przedsiębiorstwo może u odbiorcy przeprowadzić kontrolę i jak ona powinna wyglądać;
Wybór sprzedawcy - przedstawiamy słuchaczom "aktorów" rynku energii, czyli kto jest kim i co nam może sprzedać lub świadczyć, również pokazujemy jakie występują na rynku energii rodzaje umów.

Warunki uczestnictwa:

Aby wziąć udział w warsztatach/seminarium należy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ oraz wysłać ją na podane poniżej adresy poczty elektronicznej: bhazy@um.zabrze.pl oraz centrum@mob-zabrze.pl z dopiskiem SEMINARIA.

Karta zgłoszeniowa nie może być wysłana później niż  21 dni przed datą proponowanych przez szkołę warsztatów/seminarium.
Warsztaty/seminaria mogą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00
Ilość uczestników do uzgodnienia z Inspektorem ds. Organizacji Edukacji Ekologicznej.

Szczegółowe pytania można kierować mailem lub telefonicznie do:
Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu
Osoba odpowiedzialna:
Inspektor ds. Organizacji Edukacji Ekologicznej
Małgorzata Góra – Wolny
tel. (32) 276-39-10 wew. 10  lub 271-30-33 wew. 10
poczta elektroniczna: centrum@mob-zabrze.pl