#
#
slaajd
Natura, Sztuka, Piękno
Centrum Edukacji Ekologicznej - warsztaty ekologiczne na terenie MOB
Nr 2
JUBILEUSZ 80-LECIA
MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO
slajder1
Aktualności / Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu oraz Katedra Ekologii i Ka
06.10.2011
Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu oraz Katedra Ekologii i Katedra Psychologii Społecznej i Środowiskowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach serdecznie zapraszają do udziału w konferencji pt. "CO Z TĄ PRZYRODĄ? CO Z TYM CZŁOWIEKIEM? Stan środowiska przyrodniczego i kondycja człowieka we współczesnym świecie”.

Celem Konferencji jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w oparciu o wiedzę doświadczonych specjalistów krajowych oraz regionalnych w tym zakresie oraz refleksja nad stanem planety, przyrody i człowieka, a także rozpoznanie kierunków rozwoju cywilizacji i związanych z nimi zagrożeń w skali globalnej i lokalnej.
Honorowy patronat nad konferencją przyjęli Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk, Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz oraz Pani Prezydent Miasta Zabrze Pani Małgorzata Mańka-Szulik. Miejscem spotkania będzie aula w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Klubu Sportowego Pogoń Zabrze, przy ulicy Wolności 406 w Zabrzu.

Program konferencji i więcej szczegółów znajdziecie Państwo w załączniku (plik PDF).
[program_konferencji_co_z_ta_przyroda_co_z_tym_czlowiekiem.pdf]

Mapka oraz wskazówki informujące o sposobie dojazdu oraz zamieszczone są poniżej.

Mamy nadzieję na przyjęcie zaproszenia i na spotkanie podczas Konferencji.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia udziału w konferencji do dnia 10.10.2011 r. na poniższy adres mailowy lub powiadomienie telefonicznie.
Prosimy o podanie adresu pocztowego na który zostanie wysłane zaproszenie.

Z wyrazami szacunku

mgr inż. Małgorzata Góra–Wolny
Inspektor ds. Organizacji Edukacji Ekologicznej
Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym
e-mail: centrum@mob-zabrze.pl
ul. Piłsudskiego 60
41-800 Zabrze
tel.32 271-30-33 wew.10

Prof. UŚ dr hab. Piotr Skubała
Uniwersytet Śląski
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
40-007 Katowice
ul. Bankowa 9
Katedra Ekologii

Dr Ryszard Kulik
Uniwersytet Śląski
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Katedra Psychologii Społecznej i Środowiskowej
40-126 Katowice
ul. M. Grażyńskiego 53


Chęć wzięcia udziału w Konferencji można zgłaszać osobiście pod numerem telefonu (32) 271-30-33 wew.10 lub wysyłając pod adres e-mail:centrum@mob-zabrze.pl

Wskazówki dotyczące dojazdu:
1) Dworzec  PKP  Zabrze / Przystanek Zabrze Goethego
Linie tramwajowe
nr 1 (kierunek Chebzie Pętla)
nr 4 i 5 (kierunek Zaborze Pętla)
wysiąść na przystanku Zabrze Zaborze Skansen Luiza
2) Z Katowic
Linie autobusowe
-nr 6 do przystanku Zabrze Zaborze Skansen Luiza
- nr 840 do przystanku Zabrze Zaborze Skargi i dalej pieszo w tym samym kierunku ok 10 minut
3) Z Gliwic
a. Linie autobusowe
- nr  840 i 870 do przystanku Zabrze Goethego i dalej zgodnie z punktem 1
- nr 6 do przystanku Zabrze Św. Floriana, następnie zgodnie z punktem  1 (2 przystanki)
b. Linie tramwajowe
- nr 1 i 4 wysiąść na przystanku Zabrze Zaborze Skansen Luiza