#
#
slaajd
Natura, Sztuka, Piękno
Centrum Edukacji Ekologicznej - warsztaty ekologiczne na terenie MOB
Nr 2
JUBILEUSZ 80-LECIA
MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO
slajder1
Aktualności / Centrum Edukacji Ekologicznej - oferta edukacyjna
27.04.2015
Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu, serdecznie zaprasza zabrzańskie szkoły do udziału w warsztatach ekologicznych. Przygotowaliśmy dla Państwa na nowy rok szkolny kolejne tematy.

Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu powstało w 2009 roku. Jest ono jednostką zajmującą się szeroko pojętą edukacją w oparciu o zróżnicowane formy podnoszenia wiedzy i świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Zadaniem Centrum jest organizowanie i prowadzenie różnorodnych form kształcenia ekologicznego, współpracy i wymiany doświadczeń, w tym konferencji, warsztatów oraz tworzenie i rozwijanie systemu informacji w zakresie ekologii, ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego.

Centrum Edukacji Ekologicznej korzystając z doświadczeń i wiedzy kompetentnej kadry od września 2010 r. prowadzi nieodpłatne warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży. Prowadzone są one głównie na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego a także w innych współpracujących placówkach. Zajęcia organizowane są w oparciu o bazę lokalową i wyposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej oraz walory środowiskowe, przyrodnicze i naukowe Zabrza.

Główne cele edukacyjne zajęć:
 • Prowadzenie szeroko pojętej edukacji ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych  z uwzględnieniem problematyki rozwoju zrównoważonego.
 • Rozwijanie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych dzieci i młodzieży.
 • Uwrażliwianie dzieci i młodzieży na piękno świata poprzez różne formy zajęć naukowych, psychologicznych.
 • Analizowanie i poszukiwanie rozwiązań lokalnych i globalnych problemów przyrody i środowiska.
 • Poznanie przez uczniów środowiska przyrodniczego Zabrza i najbliższej okolicy.
 • Pomoc w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego z przyrody, biologii, geografii w zakresie prowadzenia przez uczniów działalności badawczej, ćwiczeń laboratoryjnych, zajęć terenowych.
 • Uzupełnienie i wzbogacenie działalności edukacyjnej, dydaktycznej i wychowawczej szkół.Uwaga: Za zajęcia prowadzone na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego oraz  ZOO w Chorzowie należy uiścić opłatę za bilet wstępu zgodnie z obowiązującym cennikiem.Oferta edukacyjna dla szkół na rok 2014-2015

Seminaria:
[seminaria.doc]
[seminaria.pdf]

Propozycje stacjonarnych warsztatów ekologicznych:
[propozycje_warsztatow_2015.doc]
[propozycje_warsztatow_2015.pdf]

Karta zgłoszeniowa:
[karta_zgloszeniowa_2014.doc]
[karta_zgloszeniowa_2014.pdf]

Dla szkól spoza miasta Zabrze opłata za każde rozpoczęte 45 minut warsztatu wynosi 80,00 zł od grupy.Wykłady dla dorosłych

Tematy wykładów (z elementami warsztatów) dla osób dorosłych, nauczycieli i młodzieży starszej w zorganizowanych grupach i po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (minimum 5 dni roboczych):
 •  Biologia uczy myśleć. Ekologia a tajemnica życia na Ziemi
 •  Czy żyjemy na symbiotycznej planecie? Głos przeciw „naturze czerwonej od kłów i pazurów”
 •  Czy życie na Ziemi jest zagrożone? Wpływ człowieka na biosferę
 •  Bioróżnorodność największym i najmniej docenianym skarbem ludzkości
 •  Dlaczego powinniśmy chronić przyrodę? Motywy ochrony środowiska
 •  Ludzie w obronie przyrody. Moja ocena zachowań społecznych
 •  Etyka a konflikty środowiskowe. Przykładowe case studies
 •  Etyka a konflikty środowiskowe. Jesteś za czy przeciw?
 •  Kierunki w etyce środowiskowej. Jakiej etyki naprawdę potrzebujemy?
 •  Główne nurty w filozofii środowiskowej
 •  Etyka wyzwolenia zwierząt
 •  Nasz ślad na Ziemi. Metoda śladu ekologicznego
 •  Czy Polacy dbają o przyrodę?
 •  Roztocze (Acari) – niewidoczni mieszkańcy w Twoim domu