#
#
slaajd
Natura, Sztuka, Piękno
Centrum Edukacji Ekologicznej - warsztaty ekologiczne na terenie MOB
Nr 2
JUBILEUSZ 80-LECIA
MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO
slajder1
Aktualności / Centrum Edukacji Ekologicznej - oferta edukacyjna
00.00.0000


aktualności | edukacja | układ Ogrodu | roślinność | rośliny zielne | drzewa | ciekawostki | szklarnie | kontakt, dojazd
flora | fauna | od nas | galeria | nasi Dobroczyńcy | inne ogrody | sprzedaż | mapa serwisu
MOB Zabrze  Edukacja  Centrum Edukacji Ekologicznej - oferta edukacyjna

Centrum Edukacji Ekologicznej - oferta edukacyjna

Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu, serdecznie zaprasza zabrzańskie szkoły do udziału w warsztatach ekologicznych. Przygotowaliśmy dla Państwa na nowy rok szkolny kolejne tematy.

Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu powstało w 2009 roku. Jest ono jednostką zajmującą się szeroko pojętą edukacją w oparciu o zróżnicowane formy podnoszenia wiedzy i świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Zadaniem Centrum jest organizowanie i prowadzenie różnorodnych form kształcenia ekologicznego, współpracy i wymiany doświadczeń, w tym konferencji, warsztatów oraz tworzenie i rozwijanie systemu informacji w zakresie ekologii, ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego.

Centrum Edukacji Ekologicznej korzystając z doświadczeń i wiedzy kompetentnej kadry od września 2010 r. prowadzi nieodpłatne warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży. Prowadzone są one głównie na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego a także w innych współpracujących placówkach. Zajęcia organizowane są w oparciu o bazę lokalową i wyposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej oraz walory środowiskowe, przyrodnicze i naukowe Zabrza.

Główne cele edukacyjne zajęć:
- Prowadzenie szeroko pojętej edukacji ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych  z uwzględnieniem problematyki rozwoju zrównoważonego.
- Rozwijanie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych dzieci i młodzieży.
- Uwrażliwianie dzieci i młodzieży na piękno świata poprzez różne formy zajęć naukowych, psychologicznych.
- Analizowanie i poszukiwanie rozwiązań lokalnych i globalnych problemów przyrody i środowiska.
- Poznanie przez uczniów środowiska przyrodniczego Zabrza i najbliższej okolicy.
- Pomoc w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego z przyrody, biologii, geografii w zakresie prowadzenia przez uczniów działalności badawczej, ćwiczeń laboratoryjnych, zajęć terenowych.
- Uzupełnienie i wzbogacenie działalności edukacyjnej, dydaktycznej i wychowawczej szkół.

Uwaga: Za zajęcia prowadzone na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego oraz  ZOO w Chorzowie należy uiścić opłatę za bilet wstępu zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Wykłady dla dorosłych

Tematy wykładów (z elementami warsztatów) dla osób dorosłych, nauczycieli i młodzieży starszej w zorganizowanych grupach i po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (minimum 5 dni roboczych):
- Biologia uczy myśleć. Ekologia a tajemnica życia na Ziemi
- Czy żyjemy na symbiotycznej planecie? Głos przeciw „naturze czerwonej od kłów i pazurów”
- Czy życie na Ziemi jest zagrożone? Wpływ człowieka na biosferę
- Bioróżnorodność największym i najmniej docenianym skarbem ludzkości
- Dlaczego powinniśmy chronić przyrodę? Motywy ochrony środowiska
- Ludzie w obronie przyrody. Moja ocena zachowań społecznych
- Etyka a konflikty środowiskowe. Przykładowe case studies
- Etyka a konflikty środowiskowe. Jesteś za czy przeciw?
- Kierunki w etyce środowiskowej. Jakiej etyki naprawdę potrzebujemy?
- Główne nurty w filozofii środowiskowej
- Etyka wyzwolenia zwierząt
- Nasz ślad na Ziemi. Metoda śladu ekologicznego
- Czy Polacy dbają o przyrodę?
- Roztocze (Acari) – niewidoczni mieszkańcy w Twoim domu

Czas trwania: od 2 do 4 godz.

Prowadzący: PIOTR SKUBAŁA
Profesor Uniwersytetu Śląskiego, doktor habilitowany nauk biologicznych, zatrudniony w Katedrze Ekologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się ekologią i systematyką saprofagicznych, glebowych roztoczy z rzędu Oribatida, a także filozofią środowiskową, ekoetyką i edukacją ekologiczną. Wiedzę biologiczną łączy z zainteresowaniami filozoficznymi i etycznymi, stoi na gruncie holistycznej koncepcji Przyrody, reprezentuje stanowisko biocentryczne. Od lat współpracuje z wieloma ośrodkami edukacji ekologicznej i organizacjami ekologicznymi.