#
#
slaajd
Natura, Sztuka, Piękno
Centrum Edukacji Ekologicznej - warsztaty ekologiczne na terenie MOB
Nr 2
JUBILEUSZ 80-LECIA
MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO
slajder1
Aktualności / Akcja Karmnik - podsumowanie
28.02.2018
Podsumowanie Akcji Ptaków 2018 r.
Zakończyła się kolejna „Akcja karmnik” – w tym roku poszło nam lepiej:
Złapaliśmy prawie 1000 ptaków z 17 gatunków. Część ptaków miała już obrączki z zeszłego roku, łapały się też ptaki obrączkowane w tym sezonie.
Zaobrączkowaliśmy 674 ptaki, czyli o 214 więcej niż w zeszłym roku, najwięcej sikor bogatek 240 i czyży 197.
Podobnie jak rok wcześniej pracę obrączkarza obserwowało ponad 100 osób, zarówno dzieci jak i dorosłych.
Serdecznie dziękujemy osobom zaangażowanym w obrączkowanie:
dr Jackowi Betlei
Stanisławowi Czyżowi
Mirosławie Kurowskiej
Gustawowi Schneiderowi
inż. Karolinie Skorb
Dziękujemy również osobom, które dzięki śledzeniu naszej strony internetowej i Facebooka zainteresowali się i wzięli aktywny udział w tym wydarzeniu.